Průmyslové váhy

Průmyslové váhy mívají váživost až několik set tun

Představte si, že potřebujete zjistit, kolik váží hrst mouky. Budete k tomu potřebovat kuchyňskou váhu. Ve zlatnictví se používají zlatnické váhy, které musejí splňovat nařízení puncovního zákona, například vážení na dvě desetinná místa. A v průmyslu se používají také váhy. Ovšem ty musejí být schopné zvážit předmět o hmotnosti třeba několik tun.Jaké varianty průmyslových vah existují?

Přesná hmotnost je nutností

Průmyslové váhy se využívají hlavně při zpracování surovin. Jsou zapotřebí na jejich vstupu do výrobního cyklu stejně jako při balení a kontrole již hotových výrobků a meziproduktů. Uplatnění ale najdou také v logistice u přepravců při přepravě zboží. Ve všech těchto situacích je nutné mít přehled o tom, jaká je hmotnost konkrétního předmětu.

Vzhledem k tomu, že oblast průmyslové výroby je hodně široká, existuje také několik druhů průmyslových vah. V silniční dopravě se například používají silniční statické váhy, které mohou být mostové, mostní a autováhy pro nákladní vozidla.

Kolejové váhy

Váživost kolejových vah, jež se využívají k vážení vlakových vagónů, je standardně do 100 až 120 tun, maximálně do 700 tun. Přitom minimální váživost je 1 tuna. Jejich přesnost vychází z normy ČSN EN 45 501+AC a OIML (International Organization of Legal Metrology). Kolejová průmyslová váha se skládá ze dvou základních částí – z mechanické (vážní most a základnová vana) a z elektronické (tenzometrické snímače a vážní indikátor). Most bývá vyroben z přesné prefabrikované železobetonové konstrukce.

Tenzometrické váhy

Pokud budete potřebovat zvážit letadlo nebo vlak na hydraulických zvedácích, tak nejspíš využijete tenzometrické váhy. Tyto bývají velmi často vyráběné na zakázku podle potřeb a požadavků jejich uživatelů. Jedná se totiž většinou o nestandardní a konstrukčně zajímavá řešení, která vyžadují přesnost vážení i vysokou provozní spolehlivost.

Sdílet článek