Tlumiče hluku

Tlumiče hluku

Asi to známe všichni. Nadměrný hluk je nepříjemný a dokáže pokazit jinak pohodový den. Nadměrná hlučnost může škodit svojí intenzitou, kdy vznikají subjektivní potíže – zhoršené soustředění a psychická nepohoda, nebo ty objektivní, ke kterým patří poškození sluchu nedoslýchavostí, ušním šelestem či závratěmi.

Hluk jako součást života

Bohužel jsou oblasti lidské činnosti, které se bez různé intenzity hluku neobejdou – například průmyslová odvětví. Aby byl negativní dopad hluku na lidský organismus co nejmenší, je třeba využívat všech možností, jak prostředí odhlučnit – a to montáží akustických krytů či tlumičů hluku. Protihluková opatření mohou být zrealizována přímo u zdroje hluku nebo v místě jeho šíření. Nezapomeňme, že zákonnou povinností každého zaměstnavatele je zajistit pro své zaměstnance zdravé prostředí a také přiměřenou hladinu hluku na pracovištích. V České republice upravuje limity hluku nařízení vlády č. 272/2011, přičemž základní hladinou pro venkovní prostory je limit 50 dB, která se pro noční dobu snižuje o 10 dB. Naopak pro hlukovou zátěž nedaleko komunikací se zvyšuje až o 20 dB.

Přenechte starost s hlučností profesionálům

Potřebujete-li změřit úroveň hluku, pak můžete oslovit společnost SAI ATIS, která se touto problematikou zabývá na profesionální úrovni. Její kvalifikovaný tým odborníků vyplní vaše požadavky v oblasti akustiky, zároveň zpracovává akustické studie. Tlumiče hluku, protihlukové stěny a zástěny jsou jednou z možností, jak hluk částečně omezit. Společnost SAI ATIS je nabízí ve vysoké kvalitě od prověřených dodavatelů z České republiky i z ostatních evropských zemí.

Tlumiče hluku jsou navrhovány přesně dle požadavků zákazníků, nebo na základě provedené podrobné akustické studie. Firma se vždy snaží najít co nejefektivnější řešení, aby byly zákonem stanovené limity pro maximální hlukové hladiny dodrženy.

Sdílet článek