finance

Najděte si vhodného emitenta a kupte si cenné papíry, získáte tak velké zhodnocení úspor

Jestliže hledáte skvělou investiční příležitost, která vám zajistí poměrně velkou mírou výnosu, pak představují skvělé řešení dluhopisy neboli cenné papíry. Stačí vyhledat si emitenta, tedy společnost, které půjčíte finanční zdroje podložené cennými papíry, a pak už se můžete těšit na pravidelný úrok z dluhopisu, takzvaný kupón. Chcete-li zhodnotit své peníze rychle a navíc s vysokým výnosem, pak je vhodné vynechat státní dluhopisy a investovat do dluhopisů korporátních neboli firemních. U nich se totiž může zhodnocení vyšplhat až k 10 procentům, což dokazuje například investice s Uniprospe.eu.

Kolik můžete získat?

Asi tou nejčastější otázkou, kterou si investoři u dluhopisů kladou, je to, kolik jim jejich investice vydělá. Odpověď však není zcela jednoznačná a jednoduchá, jelikož se na trhu můžete setkat s nabídkou různých druhů dluhopisů, které se dělí především dle splatnosti nebo dle úročení. Pokud bychom je měli dělit podle doby splatnosti, můžeme hovořit o dluhopisech krátkodobých (se splatností kratší než jeden rok), střednědobých (splatnost 1-5 let) a dlouhodobých (splatnost více než 10 let). Existují však i dluhopisy bez data splatnosti, nazývané též věcné dluhopisy, které nemají splatnost a úročení vyplácí trvale.

Z hlediska úročení se pak nejčastěji setkáte se třemi typy:

· dluhopisy s pevným úročením, u kterých je předem jasně stanoven kupón, a tedy definován zisk;

· dluhopisy s variabilním kupónem, kdy je kupón místo pevného úročení navázán na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko;

· indexovaný dluhopis, který je podobný těm s variabilním kupónem, rozdíl je ale v tom, že se kupón váže na vývoj indexů ropy, zlata, mezd nebo jiných komodit.

Pro vás, jakožto investora, který chce získat co nejvyšší zúročení za co nejkratší dobu, jsou ideální dluhopisy krátkodobé či střednědobé a s pevným úročením. A přesně takové nabízí i již zmíněné Uniprospe.eu. Dluhopisy Uniprospe.eu jsou splatné k 31. 3. 2023 a garantují výnos 9,5 procenta.

Pro investici s Uniprospe.eu potřebujete minimálně 30 tisíc korun. Horní hranice však není stanovena. Zvažte tedy, jakou částku svých úspor byste chtěli zhodnotit a pusťte se do investice do dluhopisů. Rozhodně se vám vyplatí.

Sdílet článek